Šta sve radi jedan PR

“Šta radi PR Manager?” je pitanje na koje je kompleksno odgovoriti. Možda je najtačniji odgovor “SVE, a često i više od toga.”

Kada nam dođu studenti na praksu prvo što im dam da rade je press clipping – pregled i klasifikacija. Press clipping, odnosno medijske objave, predstavljaju vidljivi rezultat PR rada koji na ličnom planu služi kao vaš dokaz šta ste uradili, a na globalnom planu vi informišete javnost o temi koja vam je zadata. Možete da organizujete najinteresantniji događaj sa puno interakcije za medije, ali ako posle toga nemate nijednu objavu, niste postigli suštinu PR posla. Tačnije, bolje da niste ništa ni radili.

PR Manager mora da bude informisan o svemu: šta je aktuleno u javnosti, kakva je situacija u medijima (ko je gde prešao, ko je dobio otkaz, kod koga je promenjena vlasnička struktura i sl), kakvo je poslovanje klijenta za koga radi (PR mora da zna sve: i slabe i jake tačke), šta se kada planira od događaja.

Na osnovu informisanosti pravi se plan rada. UVEK treba imati plan, iako se on menja češće nego što želite. Za svakog klijenta ili firmu morate znati šta kada želite da plasirate u javnost i zbog čega. Pri tom morate da uzmete u obzir da li je to ostvarivo i da li ćete imati rezultate. Odabir tema je ključan za plasman medijima, kao i NAČIN plasmana. Morate znati kome se šta šalje i u kojoj formi.

Jedan PR u toku dana obično ima bar jedan sastanak (sa klijentom, interno u firmi, sa novinarima, urednicima), pisanje predloga plana PR podrške, izveštaj (o svom radu, o objavama, o nekom projektu), prevođenje materijala, sastavljanje saopštenja, najave ili nekog  poziva, radi detaljnu klasifikaciju i analizu objava, a sve to mora da usledi tek nakon ULASKA U TEMU za koju radite. – Niko od nas ne zna sve, zato je potrebno iščitati i istražiti podatke o klijentu za koga radite, jer VAS svi zovu za informacije (novinari sa pitanjima, a klijenti traže savet).

Dobar PR mora da ima uvek uključen telefon, da se javlja svima, da zna šta može da se uradi kada klijent ima određene zahteve i da zna KOGA DA POZOVE U MEDIJIMA da bi imao objave. Ključno: dobar PR ažurira svoje kontakt-liste i ima sređenu bazu podataka u kojoj može da se snađe “u pola noći”. Ako je potrebno da se radi plasiranje proizvoda, testiranje uređaja, sazivanje konferencije, objava donacije ili intervju, PR mora odmah da zna koga zove od medija, šta da traži od klijenta, kako da prilagodi materijale i mora da ISPOŠTUJE ROKOVE MEDIJA. Ako sve to uspe da uskladi, PR je postao MAĐIONIČAR, pardon: postao je PRavi PR. 🙂

Moja preporuka je: praksa i što više prakse. Teorija je divna, ali na papiru. Tek kroz rad susrećete se sa realnim stanjem. Takođe smatram da je veoma značajno ako je PR Manager  prvo imao iskustva kao novinar. U tom slučaju znate šta se radi “sa druge strane” i nemate nejasnoća.

Najvažnije je biti FER, raditi korektno i imati ljudski pristup, jer lepa reč zaista i gvozdena vrata otvara.

Advertisements

2 thoughts on “Šta sve radi jedan PR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s